تقریباً در تمام ایستگاه های رادیویی هلند شناخته شده است که بطور منظم بلیط های کنسرت را برای تبلیغات ارائه می دهند ...

تقریباً در تمام ایستگاه های رادیویی هلند شناخته شده است که بطور منظم بلیط های کنسرت را برای اهداف تبلیغاتی به دست می آورند. با این حال ، این همیشه قانونی نیست. کمیساریای هلندی برای رسانه ها اخیراً به NPO Radio 2 و 3FM تجاوز کرده است. دلیل؟ یک پخش کننده عمومی با استقلال مشخص می شود. بنابراین ، برنامه های پخش کننده عمومی نباید با توجه به منافع تجاری باشد و پخش کننده ممکن است سود "بیش از حد طبیعی" اشخاص ثالث را تقویت نکند. بنابراین ، پخش كنندگان عمومی فقط زمانی می توانند بلیط كنسرت خود را از دست بدهند كه خودشان بلیط را پرداخت كرده اند.

07-04-2017

اشتراک گذاری