یک شکایت رایج در دنیای قانونی این است که وکلا عموماً تمایل دارند که غیرقابل درک باشند ...

یک شکایت رایج در دنیای حقوقی این است که وکلا عموماً تمایل به استفاده از حقوقی غیرقابل درک دارند. ظاهراً این همیشه مشکلی نیست. قاضی هانسج لومن و ثبت کننده هانس برام از دادگاه آمستردام به تازگی "Klare Taalbokaal 2016" (Trlear Language Trophy 2016) را برای نوشتن فهمیده ترین تصمیم دادگاه دریافت کردند. این تصمیم در مورد تعلیق گواهینامه رانندگی به دلیل مصرف مواد مخدر احتمالی است.

13-03-2017

اشتراک گذاری