آیا شما هلندی هستید و آیا می خواهید در خارج از کشور ازدواج کنید؟

احتمالاً بسیاری از هلندی ها در مورد آن آرزو می کنند: ازدواج در یک مکان زیبا در خارج از کشور ، شاید حتی در مقصد تعطیلات سالانه محبوب شما در یونان یا اسپانیا. با این حال ، هنگامی که شما - به عنوان یک فرد هلندی - مایل به ازدواج در خارج از کشور هستید ، باید تشریفات و شرایط زیادی را رعایت کنید و به سوالات زیادی فکر کنید. به عنوان مثال ، آیا حتی در کشور مورد نظر خود اجازه ازدواج دارید؟ برای ازدواج به چه مدارکی نیاز دارید؟ و قانونی بودن و ترجمه را فراموش نکنید. به عنوان مثال وقتی گواهی ازدواج به زبان انگلیسی ، فرانسوی یا آلمانی نباشد ، به ترجمه رسمی نیاز خواهید داشت.

2017-06-14

اشتراک گذاری