آیا تابحال تعطیلات خود را بصورت آنلاین رزرو کرده اید؟ پس احتمال اینکه شما داشته باشید زیاد است ...

آیا تابحال تعطیلات خود را بصورت آنلاین رزرو کرده اید؟

بنابراین احتمال اینکه شما با پیشنهادهایی روبرو شده باشید که بسیار جذاب تر از آن چیزی است که در نهایت اثبات شده است ، بسیار ناامید کننده است. غربالگری کمیسیون اروپا و مقامات حمایت از حقوق مصرف کننده اتحادیه اروپا حتی نشان داده است که دو سوم از وب سایت های رزرو برای تعطیلات غیرقابل اعتماد هستند. قیمت نمایش داده شده اغلب با قیمت نهایی برابر نیست ، ممکن است پیشنهادات تبلیغاتی در واقعیت موجود نباشد ، قیمت کل اغلب نامشخص است یا وب سایت ها در مورد پیشنهادات اتاق واقعی مشخص نیستند. مقامات اتحادیه اروپا از وب سایتهای ذیربط درخواست کرده اند که مطابق با قوانین قابل اجرا عمل کنند.

اشتراک گذاری
Law & More B.V.