به گفته Cybersecurancebeeld Nederland 2017 ، همه باید هلند را به صورت دیجیتالی ایمن نگه دارند

به گفته Cybersecurancebeeld Nederland 2017 ، همه باید هلند را به صورت دیجیتالی ایمن نگه دارند.

تصور زندگی ما بدون اینترنت بسیار سخت است. زندگی ما را آسان می کند ، اما از طرف دیگر خطرات زیادی را نیز به همراه دارد. این فناوری ها به سرعت در حال توسعه هستند و میزان جرایم سایبری در حال افزایش است.

امنیت سایبری حفظ شده است

دیژخوف (معاون وزیر امور خارجه نادرالندز) در Cybersecurancebeeld Nederland 2017 خاطرنشان می کند که تاب آوری دیجیتال هلند به روز نیست. به گفته دیژخوف ، همه - دولت ، تجارت و شهروند - موظف هستند هلند را به صورت دیجیتالی ایمن نگه دارند. همکاری های عمومی و خصوصی ، سرمایه گذاری در دانش و تحقیق ، ایجاد یک صندوق ویژه - اینها مهمترین زمینه های تمرکز هنگام صحبت درباره امنیت سایبری است.

اشتراک گذاری
Law & More B.V.