مراحل قانونی برای یافتن راه حلی برای یک مشکل در نظر گرفته شده است ...

رویه های قانونی برای یافتن راه حلی برای یک مشکل در نظر گرفته شده است ، اما غالباً برعکس کامل حاصل می شود. طبق تحقیقات موسسه تحقیقاتی هلندی HiiL ، مشکلات حقوقی کم و بیش برطرف می شوند ، زیرا در عوض مدل فرآیند سنتی (به اصطلاح مدل مسابقات) به جای آن باعث ایجاد اختلاف بین طرفین می شود. در نتیجه ، شورای دادگستری هلند از معرفی مقررات تجربی حمایت می کند ، که به قاضیان این امکان را می دهد که مراحل قضایی را به روش های دیگر انجام دهند.

22-05-2017

اشتراک گذاری