حداقل تغییرات دستمزد در ندرلند از تاریخ 1 ژوئیه 2017

در هلند حداقل دستمزد به سن کارمند بستگی دارد. قوانین قانونی در مورد حداقل دستمزد سالانه می تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال ، از اول ژوئیه سال 1 حداقل دستمزد برای کارکنان 2017 ساله و بالاتر حداقل 1.565,40،22 یورو در ماه است.

2017-05-30

اشتراک گذاری