هر سازمانی فعالیت های خود را با صداقت انجام نمی دهد ...

قانون خانه برای افشاگران

هر سازمانی فعالیتهای خود را با صداقت انجام نمی دهد. با این حال ، بسیاری از ترس از صدای زنگ هشدار می دهند ، اکنون تجربه بارها نشان داده است که سوت های سوتین همیشه به اندازه کافی محافظت نمی شدند. قانون «خانه برای Whistleblowers» که از ژوئیه سال 2016 وارد عمل شد ، قرار بود این امر را تغییر دهد و قوانینی را برای گزارش تخلفات در سازمان هایی با بیش از 50 کارمند وضع کند. در اصل ، قانون پیرامون کارفرما و کارمند ساخته می شود. به روشی متفاوت از آنچه در قانون اشتغال وجود دارد ، این اصطلاحات با توجه به قانون به طور گسترده تفسیر می شوند. بنابراین ، آزاد نیز تابع این قوانین است.

22-02-2017

اشتراک گذاری
Law & More B.V.