آیا قصد فروش شرکت خود را دارید؟

دادگاه تجدیدنظر آمستردام

سپس عاقلانه است که درخواست مشاوره در مورد وظایف مربوط به شورای کار شرکت خود داشته باشید. با این کار می توانید مانع احتمالی روند فروش شوید. در حکمی اخیر دادگاه تجدید نظر آمستردام ، بخش تصدی حكم داد كه شخص حقوقی فروش و سهامداران آن وظیفه مراقبت خود را نسبت به شورای كار شركت فروخته شده نقض كرده اند. شخص حقوقی فروش و سهامداران آن اطلاعات به موقع و کافی را به شورای کار ارائه ندادند ، آنها نتوانستند شورای کار را در جستجوی مشاوره برای صدور تکالیف خبرگان درگیر کنند و آنها به موقع و قبل با شورای کار مشورت نکردند. به درخواست مشاوره بنابراین ، تصمیم به فروش شرکت منطقی گرفته نشده است. تصمیم و پیامدهای تصمیم باید لغو شود. این یک وضعیت نامطلوب و غیر ضروری است که می توان از آن جلوگیری کرد.

2018-01-12

اشتراک گذاری
Law & More B.V.