لهستان به عنوان عضو شبکه اروپایی شوراها برای دادگستری به حالت تعلیق درآمد

شبکه شوراهای قضایی اروپا

شبکه اروپایی شوراها برای قوه قضاییه (ENCJ) لهستان را به عنوان عضوی تعلیق درآورد. کمیته بین المللی دادگستری بر اساس اصلاحات اخیر در مورد استقلال مقام قضایی لهستان شک و تردید دارد. حزب حاکم لهستان «قانون و عدالت» (PiS) اصلاحات اساسی را در چند سال گذشته معرفی کرده است. این اصلاحات به دولت اختیار بیشتری نسبت به مرجع قضایی می دهد. کمیته بین المللی دادگستری اظهار داشت که "شرایط شدید" تعلیق لهستان را ضروری کرده است.

بیشتر بدانید: https://nos.nl/artikel/2250880-polen-geschorst-als-lid-van-europees-netwerk-voor-rechtspraak.html

اشتراک گذاری
Law & More B.V.