وثیقه چیست

وثیقه به توافقی گفته می شود كه در آن یك نفر موافقت می كند اموال شخص دیگری را برای نگهداری یا اهداف دیگر تصرف فیزیكی كند ، اما مالكیت آن را به عهده نمی گیرد ، با اینكه این موضوع در تاریخ بعدی مسترد خواهد شد.

Law & More B.V.