تجارت پایدار چیست

یک تجارت پایدار یا یک تجارت سبز ، شرکتی است که حداقل تأثیر منفی یا تأثیر مثبت آن روی محیط جهانی ، محلی ، جامعه ، جامعه یا اقتصاد دارد.

Law & More B.V.