قرارداد ضمنی چیست

قرارداد ضمنی زمانی اتفاق می افتد که هر دو طرف بدون توافق نامه ای که با کلمات بیان شده باشد ، به توافق نامه متقابل رضایت دهند.

Law & More B.V.