نقض قرارداد چیست

نقض قرارداد زمانی است که یک طرف شرایط توافق نامه بین دو یا چند طرف را نقض کند.

Law & More B.V.