قانون قرارداد چیست

قانون قرارداد قانونی است که با قراردادها و قراردادها سرو کار دارد. قانون قرارداد مربوط به شکل گیری و ثبت توافق نامه ها است.

Law & More B.V.