حضانت فرزند پس از طلاق

حضانت فرزند شامل وظیفه و حق والدین در تربیت و مراقبت از فرزند خردسال خود می باشد. این امر مربوط به بهزیستی جسمی ، ایمنی و رشد کودک خردسال است. در جایی که والدین با استفاده از اختیارات مشترک والدین تصمیم به درخواست طلاق می گیرند ، در اصل والدین به طور مشترک به اعمال اختیارات والدین ادامه می دهند.

موارد استثنا ممکن است: دادگاه ممکن است تصمیم بگیرد که یکی از والدین از اختیارات کامل والدین برخوردار است. با این وجود ، در تصمیم گیری در این زمینه ، منافع کودک در درجه اول اهمیت قرار دارد. این در شرایطی است که خطر غیرقابل قبول بودن کودک در بین والدین به دام افتادن یا گم شدن وجود دارد (و بعید به نظر می رسد که در کوتاه مدت شرایط بهبود یابد) ، یا در غیر این صورت تغییر حضانت برای تأمین مصالح لازم است. از کودک

Law & More B.V.