طلاق مدنی

طلاق مدنی به عنوان طلاق مشارکتی نیز شناخته می شود ، به معنی طلاقی که به قوانین مشارکتی پایبند است. در یک طلاق مدنی یا مشارکتی ، هر دو طرف مشاورانی را حفظ می کنند که سبک مشترک را در پیش می گیرند و با هم همکاری می کنند تا مشکلات را حل کنند یا حداقل میزان و اختلاف را به حداقل برسانند. مشاوران و موکلان آنها به دنبال ایجاد اجماع و تصمیم گیری هرچه بیشتر در خارج از دادگاه هستند.

Law & More B.V.