معنی طلاق

طلاق ، که به آن انحلال ازدواج نیز گفته می شود ، روند فسخ ازدواج یا پیوند زناشویی است. طلاق معمولاً مستلزم لغو یا سازماندهی مجدد وظایف و مسئولیت های قانونی ازدواج است ، بنابراین پیوندهای ازدواج بین یک زوج متاهل تحت حاکمیت قانون کشور یا کشور منحل می شود. قوانین طلاق در سرتاسر دنیا به میزان قابل توجهی متفاوت است ، اما در بیشتر کشورها ، مستلزم مجازات دادگاه یا مرجع دیگری در روند قانونی است. روند قانونی طلاق همچنین ممکن است شامل مسائل نفقه ، حضانت فرزند ، نفقه فرزند ، توزیع اموال و تقسیم بدهی باشد.

Law & More B.V.