زمینه های طلاق

اگر طلاق با رضایت متقابل یک گزینه نیست ، شما می توانید به دلیل اختلال جبران ناپذیر در ازدواج ، یک طرفه اقدام به طلاق کنید. هنگامی که ادامه زندگی مشترک بین همسران و از سرگیری آن به دلیل آن اختلال ، به طور منطقی غیرممکن شده باشد ، ازدواج جبران ناپذیر است. حقایق مشخصی که نشان دهنده خلل جبران ناپذیر در ازدواج است ، ممکن است به عنوان مثال ، زنای زنا یا زندگی مشترک دیگر در خانه زناشویی نباشد.

Law & More B.V.