بدون تقصیر

طلاق بدون تقصیر به طلاقی گفته می شود که در آن فسخ نکاح مستلزم نشان دادن عمل نادرست توسط هیچ یک از طرفین نباشد. قوانینی که طلاق بدون تقصیر را پیش بینی کرده است ، به دادگاه خانواده اجازه می دهد تا در پاسخ به دادخواست هر یک از طرفین ازدواج ، طلاق را صادر کند ، بدون آنکه از دادخواست دهنده بخواهد مدارکی مبنی بر نقض قرارداد زناشویی توسط خوانده ارائه دهد. مهمترین دلیل وقوع طلاقهای بدون تقصیر به دلیل اختلافات آشتی ناپذیر یا تضاد شخصیت است ، به این معنی که زن و شوهر قادر به حل اختلافات خود نبودند.

Law & More B.V.