توافق نامه جدایی

توافق نامه جدایی سندی است که دو شخص در ازدواج هنگام تقسیم و جدایی یا طلاق از آن برای تقسیم دارایی و مسئولیت های خود استفاده می کنند. این شامل شرایطی برای تقسیم حضانت و حمایت از فرزند ، مسئولیت والدین ، ​​حمایت از همسر ، اموال و بدهی ها و سایر جنبه های خانوادگی و مالی است که همسران ممکن است مایل به تخصیص یا تقسیم باشند.

Law & More B.V.