هدف از نفقه چیست

هدف از نفقه این است که از طریق تأمین درآمد مستمر به همسر غیر مزدور یا مزد پایین ، هرگونه اثر اقتصادی ناعادلانه طلاق را محدود کند. بخشی از توجیه این است که همسر سابق ممکن است شغل خود را برای تأمین هزینه زندگی در خانواده انتخاب کند و برای تأمین هزینه های خود به زمان نیاز دارد تا مهارت های شغلی خود را گسترش دهد.

Law & More B.V.