معنای اخاذی

اخاذی عبارت است از استفاده نادرست از زور واقعی ، تهدید ، خشونت یا ارعاب برای بدست آوردن پول یا دارایی از یک فرد یا نهاد. اخاذی معمولاً تهدیدی علیه شخص یا دارایی قربانی یا خانواده یا دوستانش است.

Law & More B.V.