موسسات حقوقی چه می کنند

یک موسسه حقوقی یک نهاد تجاری است که توسط یک یا چند وکیل تشکیل شده است تا وکالت را انجام دهد. خدمات اولیه ارائه شده توسط یک شرکت حقوقی مشاوره دادن به مشتریان (اشخاص یا شرکتها) در مورد حقوق و مسئولیتهای قانونی آنها و نمایندگی مشتریان در پرونده های مدنی یا کیفری ، معاملات تجاری و سایر مواردی است که در آنها مشاوره حقوقی و سایر کمکها درخواست می شود.

Law & More B.V.