نامه ثبت شده چیست

نامه ثبت شده نامه ای است که در طول زمان خود در سیستم نامه ثبت و ردیابی می شود و از طرف پستچی برای تحویل آن باید امضا بدست آورد. در بسیاری از قراردادها مانند بیمه نامه ها و اسناد حقوقی مشخص شده که اطلاع رسانی باید به صورت نامه ثبت شده باشد. با ثبت نامه ، فرستنده سندی قانونی دارد که نشان می دهد اخطار تحویل داده شده است.

Law & More B.V.