اخبار

هلند رهبر نوآوری در اروپا است

مطابق جدول امتیاز نوآوری در کمیسیون اروپا ، هلند 27 پتانسیل نوآوری را دریافت می کند. هلند هم اکنون در رده چهارم (4 - مکان 2016) قرار دارد و در سال 5 همراه با دانمارک ، فنلاند و انگلستان به عنوان رهبر نوآوری معرفی شده است.

به گفته وزیر امور اقتصادی هلند ، ما به این نتیجه رسیدیم زیرا ایالات ، دانشگاه ها و شرکت ها از نزدیک با هم همکاری می کنند. یکی از معیارهای صفحه امتیاز نوآوری اروپا برای ارزیابی دولت ، "همکاری عمومی و خصوصی" بود. همچنین لازم به ذکر است که سرمایه گذاری برای نوآوری ها در هلند بالاترین در اروپا است.

آیا به The Scoreboard Innovation Scoreboard 2017 علاقه مند هستید؟ شما می توانید همه چیز را در وب سایت کمیسیون اروپا بخوانید.

اشتراک گذاری