قوانین جدید برای تبلیغات سیگارهای الکترونیکی بدون نیکوتین

از اول ژوئیه سال 1 ، در هلند ممنوع است برای تبلیغ سیگارهای الکترونیکی بدون نیکوتین و مخلوط های گیاهی برای لوله های آب. قوانین جدید برای همه اعمال می شود. به این ترتیب ، دولت هلند سیاست خود را برای حمایت از کودکان زیر 2017 سال ادامه می دهد. از اول ژوئیه 18 ، دیگر مجاز نیست برنده سیگارهای الکترونیکی به عنوان یک جایزه در نمایشگاه ها شوید. وظیفه نظارت بر رعایت این قوانین جدید به سازمان ایمنی مواد غذایی و مصرفی هلند داده شده است.

اشتراک گذاری
Law & More B.V.