ارسال هزینه های نقد و بررسی کاذب گوگل

ارسال نظرات منفی و دروغ گوگل برای مشتری ناراضی خرج می کند. مشتری نظرات منفی در مورد مهد کودک و هیئت مدیره آن را با نام های مختلف و ناشناس منتشر کرد. دادگاه تجدید نظر آمستردام اظهار داشت كه مشتری با اینكه هیچكدام مطابق با قوانین قانون نانوشته كه در زندگی اجتماعی قابل قبول تلقی می شود عمل نكرده است ، مغایرت ندارد و بنابراین مرتكب غیرقانونی نسبت به مهدكودك شده است. نتیجه این است که مشتری ملزم به پرداخت خسارت و سایر هزینه ها نزدیک به 17.000 یورو است.

2018-01-13

اشتراک گذاری
Law & More B.V.