این تلفن هوشمند به بخشی اساسی از نمای خیابان هلند تبدیل شده است ...

این اسمارت فون به بخشی اساسی از نمای خیابان هلند تبدیل شده است. اما نباید به یک عامل ثابت تبدیل شود. به خصوص در محیط حرفه ای نیست. اخیراً ، یک قاضی هلندی حكم داد كه استفاده از WhatsApp در ساعات کاری در محدوده اصل "کار ، بدون پرداخت" است. در این حالت ، کارمند تازه اخراج شده در مدت نیمی از سال ، کمتر از 1,255،1500 پیام عاشقانه ارسال نکرده بود که طبق گفته دادگاه هلند ، کسر کل XNUMX یورو را توجیه می کرد - از بازپرداخت آن هنوز هم پرداخت می شود. حق تعطیلات فوق العاده. بنابراین ، قبل از گرفتن آن تلفن از روی میز خود ، دو بار فکر کنید.

Law & More