شما با استفاده از فرم درخواست آنلاین درخواستی برای پرونده اسکناس ارسال می کنید. پس از دریافت درخواست از طریق تلفن با شما تماس خواهیم گرفت. پس از توافق متقابل و امضای قرارداد واگذاری ، ما با Case Scan شروع می کنیم.درخواست اسکن پرونده


* اسناد مربوطه را بارگذاری کنید

Law & More B.V.