افشای عمومی و به طور کلی در دسترس از ثبت نام

(مطابق با ماده 35b (1) آیین نامه مشاغل حقوقی)

 

تام میویس

Tom Meevis مناطق قانونی زیر را در ثبت مناطق حقوقی نوار هلند ثبت کرده است:

قانون شرکت
افراد و قانون خانواده
قانون کیفری
قانون استخدام

مطابق با استانداردهای وکلای هلند ، ثبت نام وی را ملزم به دریافت ده اعتبار آموزش در سال در هر یک از مناطق قانونی ثبت شده می کند.

 

ماکسیم هوداک

ماکسیم هوداک زمینه های حقوقی زیر را در ثبت مناطق حقوقی نوار هلند به ثبت رسانده است:

قانون شرکت

مطابق با استانداردهای وکلای هلند ، ثبت نام وی را ملزم به دریافت ده اعتبار آموزش در سال در هر یک از مناطق قانونی ثبت شده می کند.

Law & More B.V.