میشل مریانوویچ

میشل مریانوویچ

میشل از تخصص و اشتیاق خود برای قانون استفاده می کند تا بهترین نتیجه را برای مشتریان به دست آورد. ویژگی رویکرد او این است که میشل درگیر و دوستانه با مشتری است و دقیق کار می کند. در انجام این کار، او برای این واقعیت ارزش قائل است که یک مشتری احساس می کند درک شده است و رویکرد او را نه تنها قضایی، بلکه شخصی می کند. علاوه بر این، میشل از به چالش کشیدن مسائل حقوقی دلسرد نمی شود. همچنین در چنین شرایطی رویکرد شخصی و پشتکار او به منصه ظهور خواهد رسید.

در داخل Law & More، میشل عمدتاً در زمینه قانون مهاجرت و قانون استخدام فعالیت می کند.

میشل در اوقات فراغت خود از بیرون رفتن برای شام با خانواده و دوستانش لذت می برد. او همچنین از سفر برای کشف فرهنگ های جدید لذت می برد.

آنچه مشتریان در مورد ما می گویند

تصویر تام میویس

مدیریت شریک / مدافع

وکیل دادگستری
وکیل دادگستری
Law & More