کانون وکلای دادگستری هلند

NOVA-logo

کانون وکلای دادگستری هلند یک سازمان حرفه ای عمومی برای حرفه حقوقی است. کانون وکلا به نفع اجرای صحیح عدالت ، عمل صحیح حرفه حقوقی را ارتقا داده و بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط وکلا نظارت می کند.

کانون وکلا توسط همه وکلای هلند تشکیل می شود. علاوه بر این ، هلند از نظر قانونی به یازده منطقه تقسیم می شود ، که نماینده صلاحیت دادگاه ها هستند. کلیه وکلای منطقه که در آنجا دفاتر خود را تشکیل می دهند ، کانون وکلا محلی را تشکیل می دهند. وکلای دادگستری Law & More البته اعضای کانون وکلا محلی و ملی هستند.

آنچه مشتریان در مورد ما می گویند

تصویر تام میویس

مدیریت شریک / مدافع

وکیل دادگستری
وکیل دادگستری
Law & More