وکلای شرکت چه کاری انجام می دهند

نقش وكیل شركت تضمین قانونی بودن معاملات تجاری ، مشاوره دادن به شركت ها در مورد حقوق و وظایف قانونی خود از جمله وظایف و مسئولیت های مأموران شركت است. برای این کار ، آنها باید از جنبه های حقوق قراردادها ، قانون مالیات ، حسابداری ، قانون اوراق بهادار ، ورشکستگی ، حقوق مالکیت معنوی ، مجوز ، قوانین منطقه بندی و قوانین خاص تجارت شرکت هایی که در آن کار می کنند آگاهی داشته باشند.

Law & More B.V.