یک وکیل تجارت چه می کند

نقش یک وکیل بازرگانی اطمینان از قانونی بودن معاملات تجاری ، مشاوره دادن به شرکت ها در مورد حقوق و وظایف قانونی خود ، از جمله وظایف و مسئولیت های افسران شرکت است. برای این کار ، آنها باید از جنبه های حقوق قراردادها ، قانون مالیات ، حسابداری ، قانون اوراق بهادار ، ورشکستگی ، حقوق مالکیت معنوی ، مجوز ، قوانین منطقه بندی و قوانین خاص تجارت شرکت هایی که در آن کار می کنند آگاهی داشته باشند.

Law & More B.V.