شرکت سهامی چیست

شرکتی یک نهاد تجاری حقوقی است که در آن مالکان از مسئولیت اقدامات و وضعیت مالی شرکت محافظت می شوند. جدا از مالکان یا سهامداران ، یک شرکت ممکن است بیشتر حقوق و مسئولیت هایی را که یک صاحب مشاغل شخصی در اختیار دارد اعمال کند ، به این معنی که یک شرکت ممکن است قراردادهایی را امضا کند ، پول قرض کند ، شکایت کند و از او شکایت کند ، دارایی های خود را داشته باشد ، مالیات بپردازد و استخدام کند. کارمندان

Law & More B.V.