بنگاه اقتصادی چیست

Enterprise کلمه دیگری برای تجارت یا شرکت انتفاعی است ، اما بیشتر اوقات با مشاغل کارآفرینانه در ارتباط است. از افرادی که موفقیت کارآفرینی دارند اغلب به عنوان "کارآفرین" یاد می شود. اصطلاح Enterprise عمدتا در ایالات متحده استفاده می شود.

Law & More B.V.