چه عقد غیرقابل اجرا است

قرارداد غیرقابل اجرا یک توافق نامه کتبی یا شفاهی است که توسط دادگاه ها اجرا نمی شود. دلایل مختلفی وجود دارد که دادگاه ممکن است قراردادی را اجرا نکند. قراردادها ممکن است به دلیل موضوع آنها غیرقابل اجرا باشند ، زیرا یکی از طرف های قرارداد به طور ناعادلانه از طرف دیگر استفاده کرده است یا دلیل کافی برای اثبات توافق نامه وجود ندارد.

Law & More B.V.