ابطال شده

وقتی عقد باطل می شود ، به این معنی است که اتحادیه باطل و باطل اعلام می شود. اساساً ، تصور می شود که این ازدواج از ابتدا هرگز وجود نداشته است. این تفاوت با طلاق از این جهت است که طلاق پایان یک اتحادیه معتبر را نشان می دهد ، اما ازدواج همچنان وجود دارد که شناخته شده است. برخلاف طلاق و مرگ ، ابطال ازدواج باعث می شود که ازدواج از نظر قانون وجود نداشته باشد ، این امر می تواند بر تقسیم اموال و حضانت فرزندان تأثیر بگذارد.

Law & More B.V.