چقدر طلاق نفقه

میزان نفقه مبلغ ثابتی نیست بلکه برای هر طلاق براساس شرایط شخصی و همسر سابق محاسبه می شود. هم درآمد شما ، هم نیازهای شخصی و هم نیازهای فرزندان در صورت داشتن ، در نظر گرفته می شود.

Law & More B.V.