اعلامیه چیست

اظهارنامه مشخصاتي است كه به شكلي روشي و منطقي از شرايطي كه علت عمل شاكي را تشكيل مي دهد ، است. اعلامیه بیانیه کتبی است که به دادگاه ارسال می شود.

Law & More B.V.