در اول ژانویه ، یک قانون فرانسه بر اساس

در تاریخ اول ژانویه ، قانونی فرانسه به اجرا درآمد که بر اساس آن ، کارمندان ممکن است تلفنهای هوشمند خود را خارج از ساعات کاری خاموش کنند و بنابراین ممکن است دسترسی به ایمیل کار خود را قطع کنند. این اندازه گیری نتیجه افزایش فشار همواره در دسترس بودن و وصل شدن است و این امر منجر به مبالغ اضافی و اضافی در کار اضافه نشده و بهداشتی شده است. شرکت های بزرگ با 1 یا بیشتر کارمند موظف هستند در مورد قوانین خاصی که برای آنها اعمال می شود با کارمندان خود مذاکره کنند. آیا هلندی ها پیروی می کنند؟

اشتراک گذاری
Law & More B.V.