اصلاح قانون اساسی هلند: ارتباطات حساس به حریم خصوصی در آینده بهتر محافظت می شود

در 12 ژوئیه سال 2017 ، سنا هلند به اتفاق آرا پیشنهاد وزیر کشور و روابط پادشاهی پلاسترك را موافقت كرد تا در آینده ای نه چندان دور بهتر از حریم شخصی ایمیل و سایر ارتباطات حساس به حریم خصوصی محافظت كند. ماده 13 بند 2 قانون اساسی هلند بیان می دارد که رازداری تماسهای تلفنی و ارتباطات تلگراف غیرقابل دفاع است. با این حال ، با توجه به تحولات شگرف اخیر در بخش ارتباطات ، ماده 13 بند 2 نیاز به بروزرسانی دارد. پیشنهاد متن جدید به شرح زیر است: "هر کس حق دارد به محرمانه بودن مکاتبات و مخابرات خود احترام بگذارد". روند تغییر ماده 13 قانون اساسی هلند در حال اجرا است.

2017-07-12

اشتراک گذاری